G1:4


(Rubrik:) Grägårdz häradt


          Notarum Explicatio

A.       Kärr cronohemman
B.       Vthsäde åhrligen                  6 1/2  tunna.
C.       Engh till  höö, skarpwaldh    16  laß

(Karttext:)

Skarp engh.
Örjordh