G1:40


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.      


            Notarum Explicatio.

A.         Möreby Lilla skattehemman 3. Cronohemman 1.
             Skatte vthjorder                   2.
        1.  Norregården skattehemman 1.
             haffwer i byamåhl                           24 alnar
B.         Vthsäde                                          4 tunnor
C.         Engh till höö                                   28 laß
Num. 2, 3 och 4 äro alle lijka stora medh norregård,
             num. 1.
             Ibid. skatte vthjordh 1, brukas till Wä-
             stergården i Wäntlinge, pag. 431,
             haffwer i byamåhl                           12 alnar
B.         Vthsäde                                          2 tunnor
C.         Engh till höö                                    8 laß

             Notarum Explicatio.

             Ibidem skatte vthjordh 1,
             brukas till <...>2
             haffwer i byamåhl      18 alnar
B.         Vthsäde                     <...>3
C.         Engh till höö               14 laß
D.         En åker fiäll                3 tunnorland
            
brukas till Ååß prästegårdh.

(Karttext:)

Wäntlinge gerde proxime
Sandjordh.
Salt siön.
Hårdhwaldz engh.
Allbruna gärde proxime.1 pag 43 troligen annan hand ms
2 Uppgift saknas ms
3 Uppgift saknas ms