G1:41


(Rubrik:) Wäntlinge sochn.


             Notarum Explicatio.

A.         Seborrenby cronohemman 3
             lijka stora både i åker och engh
             och ligga slätt ödhe, att där
             är icke ett huus på, mehr än en stuga
             och haffwa länge legat ödhe.
B.         Vthsäde till hwart heman        7 tunnor
C.         Engh till hwarthera                40 laß
             Skogh och fiske haffwa the intet.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh.
Scala ullnarum