G1:42-43


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Wäntlinge kyrkioby skattehemman  4
             cronohemman    3. Kyrkio vthjord  1.
Nu.  1.  Norregårdens tåmpt cronohemman 1 öde.
             haffwer i byamåhl                            13 alnar
B.         Vthsäde                                           5 tunnor
C.         Engh till höö                                    26 laß.
        2, 3, 4 äro lijka stora medh norregården.
             Ibidem cronohemman    1
             haffwer i byamåhl                            17 alnar
B.         Vthsäde                                           6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                    28 laß.
             Ibidem skattehemman    1
             haffwer i byamåhl                            15 alnar
B.         Vthsäde                                           6 tunnor
C.         Engh till höö                                    27 laß.
             Ibidem södergården skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            14 alnar
B.         Vthsäde                                           6 tunnor
C.         Engh till höö                                    25 laß.

             Till västre gården brukas en utjord af
             Möreby egor, vide pag. 401

            Notarum Explicatio.

        8.  Byggningztåmpt till
        D. kyrkio vthjorden hwilken
             brukas till Ååß prästegård
        D. Vthsäde till kyrki<o>jord   2 tunnorland
             på bådhe hårffwerne.
        E. Engh som lyder till kyrkio-
             vthiorden till höö                14 laß.

(Karttext:)

Möreby lille gerde proxime
Swartmylla
Salt siön.
Hårdhwaldz engh
Scala ullnarum.

1 Denna uppgift troligen annan hand ms