G1:49


(Rubrik:) Söder Myckleby sochn.


            Notarum Explicatio.

Söder Myckleby kyrkia. A1
B.         Myckleby kyrkioby skattehemman 4.
             Crono vthjord 1, brukas vnde<r> prästestommen.
             Frälse vthjord 2.   Frälsehemman 1.
        1.  Norregården skattehemman  1
             haffwer i byamåhl                  33 alnar
C.         Vthsäde åhrligen                    9 1/2 tunnor
D.         Engh till höö                          28 laß2
        2.  Ibidem skattehemman           1
             haffwer i byamåhl                  30 alnar
C.         Vthsäde                                 8 3/4 tunna
D.         Engh till höö                          26 laß
        3.  Ibidem cronoheman 1
             haffwer i byamåhl                  18 alnar
C.         Vthsäde                                 5 1/4 tunna
D.         Engh till höö                          20 laß
        4.  Ibid. skattehemman              1
             haffwer i byamåhl                  28 alnar
C.         Vthsäde                                 8 tunnor
D.         Eng till höö                            24 laß

Dhe andre twå vthjorderne nämbligen
frälsevthjorderne äro lijka sto-
ra medh crono vthjorden.

            Notarum Explicatio.

        5.  Frälsehemman                       1
             haffwer i byamåhl                  30 alnar
             Lijka stort vthi alla qvali-
             teter medh num. 2.
        6.  Skattehemman 1 och lijka
             stort medh nästföreskrivne nu. 5
             och numero 2.
             Ibidem cronovthjord              1
             brukas vnder Smedeby
             prästegårdh vthan skatt
             till cronan
             haffwer i byamåhl                   6 alnar
C.         Vthsäde                                 1 1/2 tunna
D.         Engh till höö                           5 laß

(Karttext:)

Ödhe åker
Saltsiön
Swartmylla
Ödhe åker
Scala ullnarum.  
1 Härefter tillfogat, troligen av annan hand, här till är en utäng i Pärstorp, vide pag. 46 ms
2 Härefter tillfogat, troligen av annan hand, härtill är en utäng i Pahrstorp, vide pag. praecedenti ms