G1:50-51


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.      Söder Myckleby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Allbrunna skattehemman       5.
             Cronoheman                         1.
             Frälse vthjorder                     2.
        1.  Norregården skattehemman  1
             haffwer i byamåhl                  18 alnar
B.         Vthsäde                                 6 tunnor
C.         Engh till höö                          24 laß
        2.  Ibidem skattehemman           1
             haffwer i byamåhl                  17 alnar
B.         Vthsäde                                 5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                          23 laß
        3.  Ibidem skattehemman           1
             haffwer i byamåhl                  16 alnar
B.         Vthsäde                                 5 tunnor
C.         Engh till höö                          22 laß
        4, 5 Ibidem cronohemman 1, skattehemman 1 äro lijka
             stora medh norregården num. 1.
             Ibidem frälse vthjord             2 lijka stora,
             hwar haffwer i byamåhl         6 alnar
B.         Vthsäde hwar                        2 tunnor
C.         Engh till höö                          3 laß
D.         Ett engestycke lyder till Smedeby prästegårdh
            
till höö                                  10 laß.

(Karttext:)

Swartmylla
Kråkebohampn
Salt siön, wästersijdan om Ölandh.
Hårdhwaldz engh.
Scala ullnarum.