G1:53


(Rubrik:) Söder Myckleby sochn

            Notarum Explicatio.

A.         Gethlinge skatteheman       3.
             Frälse vthjord   1.
             Skatte vthjorder twå.
        1.  Norregården skattehemman   1
             haffwer i byamåhl                   34 alnar
B.         Vthsäde                                  5 tunnor
C.         Engh till höö                           30 laß
        2.  Ibidem skattehemman            1
             haffwer i byamåhl                   52 alnar
B.         Vthsäde                                  8 tunnor
C.         Engh till höö                           50 laß
        3.  Södergården ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                   39 alnar
B.         Vthsäde                                  6 tunnor
C.         Engh till höö                           40 laß
             Än brukas till bemälte heman en frälse vth-
             jord hwilken hafver i byamåhl 14 alnar
B.         Vthsäde                                   2 tunnor
C.         Engh till höö                            121 laß
        4.  Ibidem skatte vthjord 1 lydher till
             Hammarby och hafver i byamål 23 alnar
B.         Vthsädhe                                  3 tunnor
C.         Engh till höö                            20 laß
        5.  Ibidem än en annor skatte vthjord
             som och brukas till Hammarby
             haffwer i byamåhl                    30 alnar
B.         Vthsädhe                                  2
C.         Engh till höö                             36 laß

(Karttext:)

Klijnta gärde proxime
Swartmylla.
Hårdwaldz engh.
Råsten
Råsten
Gårstårpz ägor proxime
Scala ullnarum.
            

1 12 korrigerat från 16 som det synes ms
2 Uppgift saknas ms