G1:54-55


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt      Söder Myckleby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Åhrswijk skattehemman        2 1/2
             Frälsehemman                      1 wälborne Cunradz Vhalkenbergz
             Cronoheman                         1
             Skatte vthjorden                    4 till Gårstårp.
        1.  Norregården cronohemman  11
             haffwer i byamåhl                  18 alnar
B.         Vthsäde                                 4 1/4 tunna
C.         Engh till höö                           14 laß
        2.  Ibidem skattehemman           1
             haffwer i byamåhl                  31 aln
B.         Vthsäde                                 7 tunnor
C.         Engh till höö                           24 laß
        3.  Ibidem skattehemman           1/2
             haffwer i byamåhl                   9 alnar
B.         Vthsäde                                 2 tunnor
C.         Engh till höö                           6 laß.
             Haffwer och vnder samma skatt
             en vthjordh i Gårdztårp, hwilkens qvalitet
             fins igen på Gårdztårpz affrijtningh
             folio sequenti nimirum <...>2
        4.  Ibidem skattehemman            1
             haffwer i byamåhl                  51 aln
B.         Vthsäde                                 12 tunnor
C.         Engh till höö                           40 laß.
        5.  Ibidem frälsehemman            1. wälborne Cunradt
             von Vhalkenbärgz
             haffwer i byamåhl                  25 alnar
B.         Vthsäde                                 6 tunnor
C.         Engh till höö                           20 laß.
             Ibidem skatte vthjordh           1
             ligger till norregården i Gårstårp, nu. 1,
             haffwer i byamåhl                  18 alnar
B.         Vthsäde                                 4 1/4 tunna
C.         Engh till höö                           13 laß
             Ibidem skatte vthjordh           1, lydher till
         nu. 2 i Gårdztårp
             haffwer i byamåhl                  12 alnar
B.         Vthsäde                                 3 tunnor
C.         Engh till höö                           9 laß.
             Ibidem skatte vthjordh 1 till num. 3
             i Gårstårp, lijka stor medh dhen förste vthio<r>d
             till num. 1.
             Ibidem skatte vthiord 1 till nu. 4 i
             Gårdztårp
             haffwer i byamåhl                   7 alnar
B.         Vthsäde                                 1 1/2 tunna
C.         Engh till höö                           4 laß.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh.
Swartmylla
På dhenne sijdan tager Gårstårp gärde wedh.
Scala ullnarum.

1 Härefter tillagt, troligen annan hand, här till är och en utjord i Pärstorp vid pag. 46 ms
2 Uppgift saknas ms