G1:63


(Rubrik:) Smeby sochn.

            Notarum Explicatio.

                A. Wästersta skattehemman 2, cronohemman     1/2
             1. Norregården skattehemman hafver i byamåhl      24 alnar
             B. Såer åhrligen                                                        9 tunnor
             C. Höö                                                                   30 laß
                    hafver och en vthiord i Lille Smeby pag. 65
             2. Millangården skattehemman hafver i bymål [38] 38 alnar
             B. Såer åhrligen                                                      14 1/2 tunna
             C. Höö                                                                   60 laß

             3. Södregården cronohemman 1/2 är inge hws på
                 vthan aldeles ruinerade, och åkeren brukar
                 bonden som boer i millangården,
                 hafwer i byamåhl                                                11 alnar
             B. Såer åhrligen                                                       4 1/4 tunna
             C. Höö thär till                                                       14 laß

(Karttext:)

På dhenne sijdan äro Norre Wästersta ägor belägne.
Salt siön.
På dhenne sijdan äro Parteby ägor närmast
Löth heller vthmark emillan siöen och byen.
Sanjordh
Hårdwaldz engh
Smedeby gärde proxime.
Scala ullnarum.