G1:64

(Rubrik:) Smeby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Parteby skattehemman 3.
             Vthiorder 2 til Norre Wästersta.
1.          Norregården hafver i byamåhl              24 alnar
B.         Såer åhrligen                                        11 1/4 tunna
C.         Höö                                                     40 laß

2.          Millangården hafver i byamåhl              12 alnar
B.         Såer åhrligen                                          5 1/4 tunna
C.         Höö                                                     20 laß

             Vthiorder twå, en till hwarthera hemmanet
             i Norre Wästersta, hwar vthiordh är lijka
             stoor med millangården i alle qvaliteter.

3.          Södregården hafwer i byamåhl             36 alnar
B.         Såer åhrligen                                        15 1/4 tunna
C.         Höö                                                     56 laß

             Brukar och en vthjordh i Store Smeby belägen
             och fins thär igen folio 66.

             Utjord här till brukas belägen
             i Bärby pag. 71

(Karttext:)

Bärby gerde proxime
Wästersta gerde proxime
Elffwelösa gärde proxime
Scala ullnarum.