G1:66


(Rubrik:) Smeby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Store Smeby prästebol 1, skattehemman     4,
             frälsehemman 1, skatte vthjordh                   1.
        1.  Prästegården haffwer i byamåhl                    24 alnar
B.         Såer åhrligen                                                6 tunnor
C.         Höö                                                            30 laß
        2.  Skattehemman 1, haffwer i byamåhl             33 alnar
B.         Såer åhrligen                                                8 tunnor
C.         Höö                                                            35 laß
        3.  Skattehemman 1, haffwer i byamåhl            30 alnar
B.         Såer åhrligen                                                7 tunnor
C.         Höö                                                            32 laß
        4.  Frälsehemman 1, haffwer i byamåhl             18 alnar
B.         Såer åhrligen                                                4 tunnor
C.         Höö                                                            10 laß
        2.
        6.  Skattehemman 1, haffwer i byamåhl             30 alnar
             är lijka stort i alle qvaliteter medh dhet förre skattehem-
             manet num 3.
        1.
        5.  Ibidem skattehemman 1, haffwer i byamåhl  38 alnar
B.         Såer åhrligen                                                <...>1
C.         Höö                                                             40 laß
             Skatte vthjordh til Södergården i Perteby kallas Skarrebolet2
             hafwer här i byamåhl                                    12 alnar
             Såer                                                             3 tunnor
             Höö                                                             15 laß

(Karttext:)

Smeny kyrkia
S<t>raxt på dhenne sijdan om renan swara Klijnta ägor.
På dhenne sijdan om renan swara Hammerby ägor emot.

1 Uppgift saknas ms
2 Härefter tillagt i marginalen NB Giör ingen skatt före, vthan leijes vth åth andre, vide pag. 44 item pag. 46 derest finnes i Pehrstorp en utäng här till, i Ahlbrunna finnes och en utjord här till lydande item pag 59 ms, vide ... pag 59 synes skrivet av annan hand