G1:69


(Rubrik:) Kastellösa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Daleby Lille skattehemman 1 1/2
                Cronohemman 1/2, skattevthjord 2, frälse 1.
1.          Norregården skattehemman 1/2 hafver i bymåhl      31 aln
B.         Såer åhrligen                                                            9 1/2 tunna
C.         Fåer och höö när god gräswäxt är                            30 laß

2.          Millangården skattehemman 1, hafver i byamåhl     23 alnar
B.         Såer åhrligen                                                            6 3/4 tunna
B.         Höö widh paß                                                          25 laß

3.          Ibidem cronohemman 1/2 hafver i byamåhl              9 alnar
             Såer åhrligen                                                            2 3/4 tunna
             Höö widh paß ändock engen är swagh                     11 laß.

             Ibidem skatte vthiordh 1 som brukas til norre-
             gården i Store Daleby och hafver här i bymål           25 alnar
             Sås på samma jord åhrligen                                      7 3/4 tunna
             Såer och höö dhär till                                               25 laß
 D.        En vthfiälh lagd till engh, haffwer aff ålder hört
             t<ill> <...>

E.         Än en enge vthfiäll till höö åhrligen                              3 laß
             belägen på dhetta rummett och hörer till Store
             skattegården i Store Daleby [num.] not. 2 pag  75
             Ibidem frälse vthiordh hafver i byamåhl                      4 alnar
             Såer åhrligen där på                                                  1 tunna

(Karttext:)

Store Daleby gärde närmast.
Hårdwaldz engh.
Lunda engh näst.
Scala ullnarum.