G1: 70-71

(Rubrik:) Kastellösa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Bärby skattehemman 6, cronohemman 1/2
             Skatte uthiordh 1.
1.          Norregården skattehemman 1 hafwer i bymåhl        15 aln
B.         Såer åhrligen                                                            6 tunnor
C.         Höö                                                                         25 laß

             Päer Månßons gård skatte 1, hafwer i byamål           21 aln
B.          Såer åhrligen                                                            8 1/2 tunna
C.          Höö                                                                        35 laß

             Ibidem cronohemman 1, hafwer                                24 aln
B.          Såer åhrligen                                                             9 tunnor
C.         Höö                                                                           38 laß

             Ibidem skattehemman 1. hafwer                                32 aln
B.          Såer åhrligen                                                             12 tunnor
C.         Höö                                                                           40 laß

             Ibidem skattehemman 1, hafwer                                 27 aln
B.         Såer                                                                           10 1/3 tunnor
C.         Höö                                                                            38 laß

             Ibidem skattehemman 1, hafwer i bymål                     21 aln
             Är lika i lägenheet med Pärr Månsons gård. Supra.

             Ibidem skattehemman 1, hafwer i bymål                     27 aln
B.         Såer åhrligen                                                               10 3/4 tunnor
C.         Höö                                                                            38 laß

             Ibidem cronohemman 1/2, hafwer i bymål                   8 aln
B.         Såer åhrligen                                                                31 tunnor
C.         Höö                                                                             13 laß

             Skatte uthiordh. Brukar Päer Nilson i Parteby2
             och hafwer här i byamåhl                                             17 aln
B.         Såer åhrligen                                                                6 1/2 tunnor
C.         Höö                                                                             30 laß
D.         Denne platz är igenlagd åker och haffwer intet
             warit urbrukat(?) i någre åhr. män <1>641 war
             samma åker sådd med rågh.

(Karttext:)

Norre Wästersta gärde närmast
Parteby gärde närmast


1 Ändrat från 6?
2 I marginalen utanför textrutan: vid pag 64.