G1:73


(Rubrik:) Kastellösa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Rößlösa skattehemman 4.
             Frälse vthjordh, wälborne herr Päer Ba-
             ners 1.
             Skatte vthjordz teger små sombligestädes
             icke öffwer tre heller fyra alnar stora.
B.         Rößlösa byes åkergärde sampt Lyckan
C.         Rößlösa byes engh.
        1.  Norregården hafwer i byamåhl        23 alnar
             Såer åhrligen                                     8 3/4 tunnor
             Dhe andre 3 hemmanen hafwa och
             lijka medh dhet första vthi byamåhl,
             så och hwarthera åhrligen                  8 1/2 tunna
             Höö till hwarthera hemmanet           50 laß
             Frälse vthjorden haffver i byamål       4 alnar
             Såer åhrligen                                     1 1/2 tunna
             En annor frälse vthj hafver i bymål     5 alnar
             Såer åhrligen                                     1 3/4 tunna
             Höö hwar widh paß                          5 laß

(Karttext:)

På dhenne sijdan är Bärby engh närmast belägen.
Hårdwaldz engh
På dhenne sijdan räcker Stora Allware alt intil Kijstmo kyrkio widh paß en mijl här ifrå belägen.
Rosslösa by
Norr
West
Ost
Syd
Swartmylla
Bärby gärde närmast
På dhenne sijdan är Bredinge engh näst till belägen.
Scala ullnarum.