G1:84-85


(Rubrik:) Hultersta häradt

                    Notarum Explicatio.

A.                 Söder Bårby cronohemman 4, skattehemman 1,
                     frälsehemman 2.
    Num. 1     Norregården cronohemman 1
                     haffwer i byamåhl                    24 alnar
B.                 Vthsäde åhrligen                      4 3/4 tunna
C.                 Engh till höö                            25 laß
    Num. 2     Ibidem skattehemman 1
                     haffwer i byamåhl                    48 alnar
B.                 Vthsäde                                  10 tunnor
C.                 Engh till höö                            50 laß

    Num. 3, 4, 5 och 7 äro cronohemman och alle lijka stora medh norregården
                     numero 1.
    Num. 6     Ibidem frälseheman 1
                     är och lijka stort medh föreskrefne cronohemman num. 1, 2, 3, 4, 5 etc.
                     vthi alle qvaliteter.

(Karttext:)

NB Råsten
Norre Bårby gärde proxime
Swartmylla
På dhenne sijdan är straxt Möreby långa gärde belägitt.
Godh engh.
Råsten NB
Rijsby ägor proxime
Scala ullnarum.