G1:86


(Rubrik:) Möreby långa sochn.

            <Notarum Explicatio.>

A.         Norre Bärby cronohemman 2.
        1.  Norregården cronohemman 1
             haffwer i byamåhl                           12 alnar
B.         Vthsäde                                          5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                   24 laß
        2.  Ibidem cronohemman 1
             haffwer i byamåhl                           24 alnar
B.         Vthsäde                                         11 tunnor
C.         Engh till höö                                   48 laß
             Fiske i haffwett.

(Karttext:)

Bänchtztårpz gärde proxime.
Swartmylla
På dhenne sijdan är straxt Söderbårby gärde belägitt.