G1:88-89


(Rubrik:) Möreby långa sochn.

                    Notarum Explicatio.

A.                  Rijsinge frälsehemman 3 wälborne Cun-
                      ratz von Vhalkenbärgz.
                      Cronohemman 2.
    Num. 1      Norregården frälsehemman    1
                      haffwer i byamål                  18 alnar
B.                  Vthsäde                                 8 tunnor
C.                  Engh till höö                         18 laß
                      Engen är swåra skarp.
    Num. 2, 3  och frälsehemman äro alle lijka sto-
                      ra med dhet första, nu. 1.
    Num. 4      Ibidem cronohemman 1
                      haffwer i byamåhl                 27 alnar
C.                  Engh till höö                         25 laß
B.                  Vthsäde                               12 tunnor
    Num. 5      Cronohemman 1 ibidem är lijka
                      stort vthi alle qvaliteter med
                      cronohemman num. 4.

(Karttext:)

Beteby gärde proxime.
Salt siön.
Sandjordh
Rößlösa gärde proxime.
Sandjordh
Hårdwaldz engh.
Scala ullnarum.
Kastelösa gärde proxime.