G1:9


(Rubrik:) Åeß sochn.

            Notarum Explicatio.

A         Ååß kyrkia.                   Hafver en äng deel uti Suiboda
      1.  Ååß prästegårdh.            äng, ? litera C vide pag 5.
                                                 Här till brukas och en utjord af Wäntlinge
B.        Prästegårdens gärde vthsäde        5 1/2 tunna            kyrkby, vide pag. 43.1
C.        Engh till höö                                26 laß

       2   Cronohemman 1/4
D          Vthsäde                                     2  tunnor
E          Engh till höö                               10 laß

       3.  Frälses 1/4
F          Vthsäde                                      2 1/2 tunna
G          Eng till höö                                 20 lass
 
            Föreskrivna hemmanen haffwa och gott fiske
            i Saltsiön, hwilken ligger straxt neder
            för ägorne.

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Stora Allwarett wedh.
På dhenne sijdan tager Ladugårdens engh wedh.
Scala ullnarum

1 Hafver ... pag. 43 skrivet med ljusare bläck, troligen av annan hand ms.