G1:91


(Rubrik:) Möreby långa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Beteby södergården frälsehemman         1
             Hörer Högwälborne Herre Herr Johan Oxenstier-
             na Axelsson till.
B.         Vthsäde åhrligen                                     7 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                           80 laß
             Föreskrefne hemans ägor löpa neder i Saltsiön,
             haffwer och tarffweskogh hema vthi gärdett
             sitt.

(Karttext:)

Norre Beteby ägor proxime.
Swartmylla
Hårdhwaldz engh.
Riisinge gärde proxime.
Scala ullnarum.