G1:96-97


(Rubrik:) Rijstmo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Kleffwa skattehemman 6, cronohemman 1.
  Nu.1   Norregården skattehemman               1
             haffwer i byamåhl                              15 1/2 aln
B.         Vthsäde                                             4 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      20 laß
        2.  Ibidem skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              19 1/2 aln
B.         Vthsäde                                             6 tunnor
C.         Engh till höö                                      25 laß
        3.  Ibidem skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              14 1/2 aln
B.         Vthsäde                                             4 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                      19 laß
        4.  Ibidem skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              15 1/2 aln
             Lijka stoor vthi alla qvaliteter medh norregården
             num. 1.
        5.  Ibidem skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              23 1/2 aln
B.         Vthsäde                                             7 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                      27 laß
        6.  Ibidem Södregården skattehemman  <...>1
             haffwer i byamåhl                              28 alnar
B.         Vthsäde                                              9 tunnor
C.         Engh till höö                                      36 laß
        7.  Vnder bärgett skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              26 1/2 aln
B.         Vthsäde                                             8 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                      30 laß

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager straxt Lillefröes gärde wedh.
Swartmylla
Hårdhwaldzengh.
På dhenne sijdan tager Rijstmo gärde wedh.
Scala ullnarum

1 Här överstruket 28 1/2 alnar ms