G1:99


(Rubrik:) Rystmo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Lille fröö skattehemman 4, cronohemman 2.
        1.  Norregården cronohemman 1
             haffwer i byamåhl                              14 alnar
B.         Vthsäde åhrligen                                 6 tunnor
C.         Engh till höö                                      20 laß
        2.  Ibidem cronoheman 1
             haffwer i byamåhl                              12 alnar
B.         Vthsäde                                             5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                      17 laß
        3.  Ibidem skatteheman 1
             haffwer i byamåhl                              11 alnar
B.         Vthsäde                                              5 tunnor
C.         Engh till höö                                      16 laß
        4.  Ibidem skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              21 aln
B.         Vthsäde                                              9 tunnor
C.         Engh till höö                                      31 laß
        5.  Ibidem skattehemman <...>
             haffwer i byamåhl                              17 alnar
B.         Vthsäde                                             7 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                      25 laß
        6.  Ibidem skattehemman <...>
             är lijka stort vthi alle qvaliteter med nu. 5.

(Karttext:)

Stora Frööes gärde proxime
Örjordh
Hårdhwaldz engh.
Kleffwa gärde proxime.
Scala ullnarum.