G1:Pärm insida


(Senare anteckning:)

Jemnförd emot registeret och jordeboken år 1817 af
                                                                Nils Christer Bovallius
+ Betyder införde ställen vid granskningen.