G1:Register


Register uppå de härader och sochnar i denne book
finnas, nembligen

Grääßgårdz häradh och Ååß sochn folio                    1
       Dito här<a>d Wäntlinge sochn                           6
       Dito härad Åeß sochn                                        9
       Dito härad Gräßgårdh sochn                             10
       Dito härad Segersta sochn                                25
       Dito häradh Wäntlinge sochn                            37
       Dito häradh Söder Myckleby sochn                  46
Hultersta häradh och Smeby sochn                          59
       Dito häradh Kastelösa sochn                            69
       Dito häradh Mörbylånga sochn                         83
       Dito häradh Rijstemo sochn                              96
       Dito häradh Hultersta sochn                            105
       Dito häradh Stenåhsa sochn                            117
Myckleby häradh Sanby sochn folio                       133
       Dito häradh Gårby sochn                                145
       Dito häradh Myckleby sochn                          156
       Dito häradh Runsten sochn                             169
Algußrums häradh Wickleby sochn folio                177
       Dito häradh Torßlunda sochn                         184
       Dito häradh Allgudzrums sochn                      199
       Dito häradh Glömminge sochn                        208


Anno 1701 den 3 aprill collationerades denna bok widh
då påstående jnventering och wardt richtig befunnen
till folior som sielfwa registret.Grääßgårdz häradh Ååß sochn folio                        1            Ottemby ladugård
                                     Enetrya dito folio               1             uti dito häradh
                                     Näßby folio                       2             och sochn belägit
                                     Käär folio                          4             finnes uti denne
                                     En eng till Swijboda           5             book aldrytterst1
        Wäntlinge sochn    Lunda folio                        6             fol. 223.
         beser Wentlinge sochn 37 etcetera
                                     Swijboda                          7
         Åeß sochn            Åeß prästegål folio            9
         Grääßgårdh sochn Ößby folio                      10
                                      Ößby folio                      12
                                      Gammalsby                    13
                                      Sohlbarga                       14
                                      Ekeby                             17
                                      Söderqwinnesgröth         18
                                      Norre Qwinnes gröt        20
                                      Torn                               21
                                      Meelsta                          22            Gräsgårds kyrckieby 22
         Segersta sochn      Träby                             25
                                      Seegersta kyrckioby       26
                                      Medelby                         29
                                      Meleby                           30
                                      Säby                               33
                                      Öffwer Segersta              34
          Wänttlinge sochn  Lunda fol. 6, Swibo? fol. 7
                                      Gamble giärde                 37
                                      Lundby                            38
                                      Mörby lilla                       40
                                      Seborrenby                      41
                                      Wäntlinge kyrkioby          43
                                      Partby                              44
                                      Örstorp                            45
          Söder Myckleby sochn Pärstorp                   46
                                      Jacobz torp                       48
                                      Söder Myckleby kyrkioby 49
                                      Allbrunna                          51
                                      Getzlinge                           53
                                      Åhrswijk                           55
                                      Gårdztorp                         56

(Nedanstående tillskrivet av senare hand:)

Algutsrum    Algutzrums sockn Jordetorp               215
Grärsgårds   Wäntlinge    Åhs  Parboäng                218
                    Åhs                     Prästorp
Allgutzrum    Torslunda            Tweta
Gräsgårds     Gräsgårds           Eketorp                  221
Hultersta       Kastlösa             Wästersta
Gräsgård      Åhs                     Ottemby                 223     Myckleby häradh och Sanby sochn      Rumpetorp folio                             133
                                                           Sandby                                          135
                                                           Åhby                                             136
                                                           Ekelunda                                       137
                                                           Öffwersandby                                138
                                                           Sanby prästegårdh                         140
                                                           Söder Näßby                                 142 dito hårffwor 141
                                                           Norre Näßby                                 144
                        Gårby sochn 145         Vllewedh                                       146
                                                           Gårby kyrckieby                            149
                                                           Söder Ålebäck                               150
                                                           Tårp                                               154
                                                           Skarpa Ahleby                               155
                        Myckleby sochn          Norre Åhlebek                               156
                                                           Betetorp                                         157
                                                           Norra Myckleby kyrckby kyrka
                                                           och prästegårdh Bröttorp                158
                                                           Långerulla                                       161
                                                           Bostorp                                          162
                                                           Döderby                                         163
                                                           Gunnestorp                                     164
                                                           Strandtorpet                                    165
                                                           Bläsinge                                          166
                                                           Hageby                                           168
                        Runsten sochn                                                                    169
                                                           Åkerby                                           170
                                                           Wangzrum                                      173
                                                            Norrebäck                                     174
                                                            Söderbäck                                     176 


Runstens häradh Wickleby sochn Söder bäck folio                               176
Allgudzrums häradh Wickelby sochn Lille Vickleby                               177
                                                        Stora Fröö                                   178
                                                        Vickelby med prästhgård             180
                    Torßlunda sochn           Erichz öhr                                    181
                   Ibid. Vickleby sochn      Karlewedh                                   182
                   Ibid. Torßlunda sochn    Färjestaden heller Skantzen          184    vid fol. 181
                                                        Skougzby                                     185
                                                        Ransbäck                                     187
                                                        Arnetorp                                      188
                                                        Täffwersrum2                               189
                                                        Kallsta                                         191
                                                        Lesta                                           192
                                                        Tweta                                          193
                                                        Biörnhwffda                                 194
                                                        Torslunda kyrkby och prästegård 196
                                                        Kåtorp                                         197
                   Allgudzrums sochn         Hönßetorp                                   199
                                                        Törnebåt                                      201
                                                        Bårg                                             202
                                                        Jolatrop                                        203
                                                        Häßleby, Lill Hult Stora Hult,
                                                        Håffgården, Holmetorp                 204, 205
                                                        Öfwertorp                                    206
                                                        Allgußrums kyrkby och Möltorp   207
                    Glömminge sochn                                                             208
                                                        Gillsätra                                        209
                                                        Qwigerulla                                    210
                                                        Glömminge by och Brostorp         211
                                                        Rydh                                            212
                                                        Jßgårde                                        214
                    Alllgutzrums sochn        Jordatorp                                     216
                    Torßlunda sochn          Tweta                                           219
Gräßgårdz härad Väntlinge sochn     Parbo eng                                    dito
                    Åhs sochn                    Prästorp                                       dito
                    Gräßgårdz sochn          Eketorp                                        222
Hulttersta härad Kastlösa sochn       Wästerstadh                                 2221 aldrytterst korrigerat från en inbundin carta på ms  
2 Hela raden överstruken.
3 
Täffwersrum korrigerat från Täffwerstorp ms