G1:Titelblad


(Senare blyertsrubrik:) Öland Z 1

Geometrisk
affritningh och calculation
öffwer
Ölandz      Södra Mootet
Grääsgårdz, Hulterstadz, Möckleby och Algusrums härader

affmätte åhr 1641 och 42                  seß pagina 166
af Ambiörn Larsson                           och af qvittensbok