G2:pärm3(Pärm insida:)
Jemnförd emot registeret och jordeboken ar1 817 af
                                              N. C. Bovall.
+ Betyder införde ställen vid granskningen.


Besee sochne regist<  >
3die sijda.


____________
1Fel för år?