G2:försättsblad2           Geometrisk
           boock af
Ölandz norre mooth.
afmätt, afrijtat och uthcalculerat
       anno 1683
             aff
Petter Gedda,   Petter Arosander.