G2:reg1


Register uppå alla byar och hemman uthi
Norre Mootet effter alphabetet
upfördhe uthi huadh häradh och sochn de belägne
ähre, sampt uppå hwadh pagina dhe igenfinnas.

          A.
Alfware i Bödha sochn och Akerboo häradh,                        folio  15.
Alfwesiö i Högeby sochn, dito häradh,                                           27.
Askelundha i Ahlböke sochn, Föhrebo häradh,                              73.
Abbenetorp i Högzrums sochn, Släthbo höradh,                           124.
Arbolunda i Lööth sochn, Föhrebo häradh,                                  127.
Ahlböke kyrckia och by i Föhrebo häradh,                                     81.

         B.
Byerum i Bödha sochn, Åkerboo häradh,                                     12.
Bränsle i dito sochn, och häradh,                                                  13.
Båcketorp i dito sochn och häradh,                                             14.
Bödha Prästegårdh,                                                                       1.
Bindebäck i Högeby sochn, dito häradh,                                      18.
Bläsinge i dito sochn och häradh,                                                 31.
Borgeholms ladugårdh i Räpplinge sochn, Släthbo häradh,          113.
Borgeholms trägårdh i dito sochn och häradh,                             114.
Boo i Breedsätter sochn, Runsteens häradh,                               144.
Breedsättra by i dito sochn och häradh,                                      145.
Biörkerum i Longelööth sochn, Runsteens häradh,                      166.
Biärby i Runsteens sochn och häradh,                                         172.

              D.
Dödewij i Högeby sochn, Åkerboo häradh,                                 21.
Dahlby i Kiöpingh sochn Föhreboo häradh,                                91.
Dyestadh i Runsteen sochn och Runstens häradh,                      177.


             E.
Enerum i Bödha sochn och Åkerboo häradh,                              7.
Emmetorp i Föhra sochn, Föhrebo häradh,                               67.
Ebbegiähle i Ahlböke sochn, dito häradh,                                 75.
Epplerum i Räpplinge sochn, Slätheboo häradh,                      110.
Eekerum i Högzrums sochn, dito häradh,                                118.
Egeby by i Egeby sochn och Slätheby häradh,                         138.

              F. 
Fagerum i Bödha sochn, Åkerboo häradh,                                 9.
Flåkeböhle i Höghby sochn, dito häradh,                                  20.
Frönääs i Peesnääs sochn, dito häradh,                                    45.
Föhraby Föhra sochn, Föhrebo häradh,                                   64.
Fohlberga i dito sochn och häradh,                                           69.
Folkeslunda i Långelööthz sochn, Runsteens häradh,               165.

               G.
Gieterum i Bödha sochn, Åkerboo häradh,                                4.
Graankulla i dito sochn och häradh,                                            6.
Gudsiöö i Höghby sochn och häradh,                                       28.
Gaxaby i dito sochn och häradh,                                             30.
Gaxa Trädhe i dito sochn och häradh,                                     32.
Gillberga i Peesnääs sochn, dito häradh,                                  42.
Gammelzby i dito sochn och häradh,                                       43.
Gunnarstorp i dito sochn och häradh,                                      44.
Gijhl i dito sochn och häradh,                                                  55.
Grönslunda i Föhra sochn och Föhrboo häradh,                      65.
Gredby i Räpplinge sochn och Släthbo häradh,                      106.
Gåthebo i Breedsätter sochn och Runsteens häradh,              143.
Gierdzlösa lagård i Gerdzlösa sochn, Runsteens häradh,         153.
Gierdzlösa by i dito sochn och häradh,                                   15<6>.
Galltorp i dito sochn och häradh,                                            1<63>
Geehlzby i Ahlböke sochn, Föhrbo häradh,                              7<8>.