G2:reg3


Register öfwer sochnarna på hwadh
bladh dhe igenfinnas.


    Härader.                        Sochner.                    Folio.

Åkerbo                               Böda.                          1.
                                           Högby.                       17.
                                           Kiälla.                         34.
                                           Pesfnääs.                    42.
Törebo.                              Föra.                           59.
                                          Ahlböke.                     73.
                                          Kiöpingh,                     88.
                                          Lööth.                        125.
Slättebo.                            Kiöping.                        95.
                                         Räplinge.                      106.
                                         Högsrum.                     115.
                                         Eggeby.                        135.
                                         Giärdslösa.                   149.
Runestens.                         Bredsätter.                   139.
                                         Giärdslösa.                   153.
                                         Longelöts.                    164.
                                         Lerkaka.                      171.
                                         Biärby.                         172.
                                         Runstens.                     173.