G2:1a.    geografisk karta


(Förteckning:)
Förtechningh uppå alla häradher
och sochnar i Norr Motet
på Öhlandh.

Åkerbo häradh.                                   Slättbo häradh.
Bödha    sochn.                                      Kiöpingh sochn.
Höreby sochn.                                        Egeby sochn.
Kiälla sochn.                                           Räpplinge sochn.
Pessnääs sochn.                                      Een deehl af Gierdzlösa.
                                                              Högzrum sochn

Förebo häradh.                                   Runstens  <hä>radh.
Föhra sochn.                                         Bredsättra <sochn>
Ahlböke sochn.                                     Gierdzlösa <sochn>.
Lööth sochn.                                         Longelööthz sochn.
Een deehl af Kiöpingh.                           Runsteens sochn.


Författad år 1683 af
Peter Gedda och Peter Arosander.

(Skalan:)
Een swensk mijhl beståendhe
af 18 000 ahlnar.