G2:1(Rubrik:)
Geometrisk charta af Bödha Prästegårdh i Åkerbo häradh.


Norarum explicatio.

    Bödha Kyrkia och Prästegårdh.            Åkren tunneland.   Engh, lass.
A.  Åkeren är af sandjordh, till                            6.
B.  Engen medhelmottigh hårdhwall, till                                         19.
C.  Befinnes till dhenne Prästegårdh, timberskough, muhl-
beete sampt fiske efter nödhtorften.

(Karttext:)
Beetes hage, graan skogh.
Stoora skogen möther.
Bödha hamn.
Dhenne holme kallas Hamne gårdhen.
Steen kijstor.
Biörke skogh.
Engh.
Hage.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.