G2:2bNotarum explicatio.
                                                          Gierdhet    Horfwor  Summa    Höö
       Torps by                                     tunland      tunland.   tunland      lass.
    Torp beståår aff skatthemman 1, cronehemman 9.
A. Åkeren i giärdet är hwijt och gran sandmylla till.                  18.
B. I horfworna är dito jordmån, doch något
    swagare flogsand som mestedehlen skall
    trädas hwart annat åhr till.                                                   57.
C. Engen är een deehl godh, doch storre dehlen något
    skarp hårdwall, i giärdet till.                                                           114.
C. I horfworna till.                                                                               50.
                       Summa.                                                           75.      164.

D. Till denne by befinnes godt muhlbete, timmer-
    skough till nödhtorften, och strandfiske i siöön
    sampt 3 skualtqwarnar.

                  Grannarna.
1.  Per Andersson, skatte.                                1 4/5.  6 1/2.  8 3/10.  23.
2.  Måns Nihlsson, crone.                                 1 4/5. 4 3/4.   6 1/2.   17.
3.  Lars Nihlsson, crone.                                  1 4/5.  6 1/2.  8 3/10.  14.
4.  Anders Jonsson, crone.                                         5 3/4.  5 3/4.   12.
5.  Anders Nihlsson, crone.                              1 4/5.  6 1/2.  8 3/10.  15.
6.  Måns Knusson, crone.                                1 4/5.  7.        8 4/5.   13.
7.  Per Månsson, crone.                                   2 7/10. 6 3/4.  9 1/2.  19 1/2.
8.  Hisekil Jonsson, crone.                               2 7/10.  8.   10 7/10.   21 1/2.
9.  Daniel Persson ödhe, crone.                        1 4/5.   4.      3 1/2.   13.
10.  Gamle Mattson, crone, ödhe.                    1 4/5.   4.      5 4/5.   15.
                                             Summa.              18.     57.     75.      164.

Nota Bene.
Såsom desse 9 crono-
hemman hertill hafwa warit
olijka både i gerdet så wel
som hårfwor, warda de
nu alt lijka deelte, då
hwardera af dem bekom-
mer till åker in alles 7 1/3
tunland, dhet är efter denna
swaga jordmån 3 1/3 tunland
åhrligit uthsäde, engh på
hwar 15 2/3 lass.