G2:3(Rubrik:)
Geometrisk charta af Medelby i Bödha sochn och Åkerbo
                    häradh.


Notarum explicatio.

                Medelby.
    Ähr allenast ett enstakat cronehemman.
A. Hafwer åker aff ganska swagh sandjordh, till        5 3/4.
B. I Hielm horfwan är flogsandh, till                            1.
C. Engen är mycket skarp och torr, till                                     5.
                                                                     ____________________
                                                                                6 3/4.       5.
    Åbohen Oloff Andersson benämdh,                      6 3/4.      3 1/2.
                   Uthiordhar.
    Per Andersson i Torp, skatte                                                 3/4.
    Måns Kusson ibidem, crone                                                  1/4.
    Anders Nihlsson ibidem, crone                                              1/2.
                                                                           ________________
                                                 Summa.                   6 3/4.        5.

    Muhlbete, timberskough och något fijske
    hafwa dhe som dhe andre i Bödha sochn.

    NotaBene.
   
För dhen swaga jordmon skull är
    åhrligit uthsädhe på dhetta hemman intet
    högre än 3 1/2 tunland.


(Kartext:)
Hielm horfwan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.