G2:4


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Getterum i Bödha sochn och Åkerbo
                               häradh.


(Karttext:)
Een temligh stoor platz her
    rundt omkringh, som tillförende hafwer warit brukat till
    hårfwor och är aff samma jordemån som denne horfwa.
Descriptonem vide in altera pagina.
Bysens uthmarch och skough på dhenne sijdhan.
Ödhe.
Ödhe.
Biörk och ahlskogh.
Engh.
Bysens skough och uthmarch är och på dhenne sijdhan nedh till Östersiön.
Dhenne platz hafwer warit åker som nu 100 åhr legat ödhe, som han och
             ännu är.
Engh.
Engh.
Ödhe.
Ödhe.
Ödhe.
Ödhe.
Ödhe.
Ödhe.
Ödhe.
Ödhe.
Engh.
Bysens eghor och  och nöthmarch1 på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


___________________
1Fel för wthmarch?