G2:6a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Grankulla i Bödha sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in allena pagina.


(Karttext:)
Här mötha Siötorpz eghor.
Öhreboo wijk.
Biörck och ahle skough.
Bysens eghor och uthmarch, sampt skough och muhlbete.
Engh.
Biörck och ahl skough.
Engh.
Biörck och ahlskough.
Engh.
Öster siön.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.