G2:6b      Notarum explicatio.

    Grankulla.                                               Giärdhe  Horfwar  Summa  Engh
                                                                   tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     beståår aff 12 cronehemman aff hwilka
    4 äre anlagde undher byn.
A.  Åkeren i giärdhe är hwijt sandjordh, till                                     81.
B.  I horfwerna är flöghsand, till                                                     26.
C.  Engen ähr een deehl hårdhwall, till                                                     60.
     Een dehl är skarp skenwall, till                                                           60.
     I horfworna är engh, till                                                                     20.
                                                                      _____________________-
                                                      Summa                               106.   140.
    Her till byn är godt muhlbeete, godt strand-
    fiske, sampt timberskough effter
    nödhtorfften.

              Grannarna.
1.  Anders Knutsson, crone                                  10 1/2   6 3/4  16 7/8  18
2.  Per Nihlsson, ödhe inlagdt crone                                  1 1/4   1 1/4   2
3.  Per Månsson, crone                                        10 1/8  2 3/4  12 7/8  18
4.  Christopher Larsson, crone ödhe                     10 1/8  2       12 1/8  17
5.  Jon Ohlsson, crone                                          10 1/8  3       13 1/8  20
6.  Anders Ohlsson, crone                                    10 1/8  2 1/4  12 3/8  17
7.  Jon Månsson, crone                                        10 1/8  3       13 1/8  18
8.  Guloff Persson, crone ödhe inlagdt
9.  Simon Jonsson, crone ödhe                             10 1/8  1       11 1/8  15
10. Nihlz Persson, ödhe inlagdt crone                                 3/4       3/4
11.  Oloff Månsson, crone                                   10 1/8  1       11 1/8  15
12.  Jon Persson, ödhe crone inlagdt                               1         1
                                                        ____________________________
                                               Summa                 81       25     106    140


(Höger om ramen:)
Nota Bene.
När dhesse på nytt igen
dhelas till 12 lijka hemman
löper på hwar i åker 8 5/6
tunland eller 4 tunland åhrligit
uthsädhe, och engh 11 2/3 lass.