G2:7c         Notarum explicatio.

     Enerum                                                     Giardhe1 horfwar  summa  höö
    Enerum beståår aff crone hemman 4.          tunland   tunland  tunland  lass
A. Hafwer åker i gierdet aff sand och örjordh, till                           15
B. I horfworna är hwijt sand och örjordh, till                                  23
C. Engh i giardhet1 är hardhwall2, till                                                     20
     I horfwor och hagar  dito gräswall, till                                              28
                                                             __________________________
                                                    Summa                                     38   48
     Här till är och godt muhlbeete, skough aff
     tall och graan, men in uthi hägnadhen
     något eekeblandat, fijske i sundet.

             Grannarna.
1.  Nårrgårdhen, Jon Nihlsson eller Hans Johansson, crone
                                                                           3 3/4  5 1/2   9 1/4  11 1/4
2.  Per Andersson, crone                                     3 3/4  5 1/2   9 1/4  12 1/2
3.  Anders Torsson, crone ödhe                           3 3/4  7 1/2  11 1/4  10
4.  Nihlz Pärsson, crone                                       3 3/4  4 1/2    8 1/4  14 1/4
                                                              _________________________
                                       Summa                        15     23       38       48


Nota Bene.
När nu dhesse 4 hemman wardha lijka
dehlte så i horfwor som i giärdhet, löper
på hwardera 9 1 1/2 tunland in alles, dhet är
4 3/4 tunland åhrligt uthsädhe, och engh 12 lass.


____________________
1Fel för giärdhet.
2Fel för hårdhwall.