G2:9a


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Fagerum i Bödhe sochn och Åkerbo
                                 häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Dhenne by hafwer skough och muhlbeete på alla sijdhor om sigh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.