G2:10a


Notarum explicatio.

Dhenne horfwor äro inrächnadhe
medh Nårrebödha och Kyrckietorpz
uthsädhe, hwilka och höra dhem till
och liggia nedhre wijdh Öster
siöön.


(Karttext:)
Öster siöö.
Bethes hage.