G2:10b


(Rubrik:)
Geometrish charta af Nårrbödha och Kyrcketorp i Bödha sochn,              
               Åkerbo häradh.


Descriptionem vide in allera pagina


(Karttext:)
Biörck och eeke skough.
Kyrcketorp.
Engh.
Eek och hasselskough.
Norrebödha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.