G2:11(Rubrik:)
Geometrisk charta af Skäftekiär i Bödha sochn och Åkerbo häradh.


          Descriptio.

     Skiäftekiär, eenstakat.
A.  Åkeren är aff sandmylla, jordblandatt, till      5 1/2 tunland.
B.  Engh af medhelmottigh gräswäxt, mycket
     skoghwuxin, till                                              6 lass.
C.  Här till är godt muhlbeete, skogh och lijtet
     åhlfiske wedh wäster strandhen.
     Åbohen Michel Persson, 1 crone,                 5 1/2 tunland, 6 lass höö.

     Nota Bene.  Åhrligt uthsädhe 3 1/2 tunland.


(Karttext:)
Kalf hage.
Bentz hage.
Engh.
Kiärr.
Dhenne gårdh hafwer stoora skougen på alla sijdhor om sigh.(Under skalan:)
Scala ullnarum.