G2:12b(Beskrivning:)
                   Descriptio.
                                                                   giärdhe  horfwor  summa  engh
                                                                   tunland  tunland  tunland   lass.
     Byerum beståår af 3 cronehemman.
     Åkeren i giärdhet är af sandhmylla, något
     jordhblandat, till                                                                   8 1/2.
     I horfworna är mycket skarp och mager sandh-
     jordh,                                                                                  11 1/2.
     Engen är en stoor deehl oduglig, men dhet som slås
     kan är mäst starrwall, till                                                                   28.
                                                                 _________________________
                                                                                                20        28.
     Till byn är nödhtorfftigt muhlbeete och skogh,
     lijtet åhlfiske om hösten, sampt 2 ne skwaltqwarnar.

             Grannarna.
1.  Olof Nihlsson, 1 crone ödhe,                          3 1/8.   1 1/2.   4 5/8.     7.
2.  Olof Andhersson, 1 crone                              3 1/8.   2.        5 1/8.     7.
3.  Nihlz Ohlsson, 1 crone                                   3 1/8.   2 1/2.   5 5/8.     7.
4.  Anders Trullsson, 1 crone                              3 1/8.   1 1/2.   4 5/8.     7.
                                                            ___________________________
                                              Summa                12 1/2.  7 1/2.   20.      28.

     Nota Bene.
     Om dhe få alla lijka så i horfwor som i giärdhet
     bekommer hwardera 5 tunland, dhet är 3 tunland
     åhrligit uthsädhe, och engh 7 lass.