G2:15b(Rubrik:)
Geometrisk charta af  Allffwara by i Bödha sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Sand jordh.
Dy mosse.
Öster siöö.
Uthiordh till Präste-gårdhen.
Bysens skough och uthmarch på dhenne sijdhan.
Sandh jordh.
Uthiordh till Präste-gården.
Engh.
Betes hagha.
Betes hagha.
Eek och hassel skogh.
Sand jordh.
Beetz hage.
Engh.
Engh.
Bocketorpz ehor1 mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum._______________________
1Fel för eghor.