G2:15c              Notarum explicatio.
                                                                    giärdhe  horfwor  summa höö
                                                                    tunland  tunland  tunland  lass
     Alfwara by är 9 cronehemman och 1 Prästebohl.
A.  Åkeren i giärdhet beståår aff sandhjordh medh
     swartmylla iblandh, till                                                             46.
B.  I horfworna är dito jordhemån, till                                           28 ½.
                                                          ___________________________
                                                      Summa                                  74.
C.  Engen är hardwall1, een deehl skeenwall, till                                    80.
D.  Till byn är elliest skough aff graan men fögha
     någon timberskough, skarpt mulbete,
     lijtet fiske i siöön.

         Grannarna.
1.  Per Mattsson, crone 1                                      4 1/3.    1.     5 1/3.     9.
2.  Oloff Jönsson, crone 1                                     5 1/5.  3 1/4.  8 3/20.   11.
3.  Joen Biörsson, crone 1 ödhe                            5 1/5.    2.     7 1/5.    11.
4.  Per Månsson, crone 1                                     5 1/8.      3/4.   6.       11.
5.  Simon Larsson, crone 1                                   4 1/3.     3.     7 1/3.    9.
6.  Anders Pärsson, crone                                    4 1/3.   2 1/2.   6 5/6.   9.
7.  Lars Ohlsson, ödhe crone                               5 1/5.   4 1/2.   9 7/10.  11.
8.  Mattz Ohlsson, crone                                      5 1/5.    3.      8 1/5.    11.
9.  Tohre Persson, crone                                      2 3/5.    4.      6 3/5.     6.
10. Prästebohl till Bödha,                                     4 1/3.   3 1/2.   7 5/6.    7.

E.  Nihlz Knusson i Medhelbödha, en crone uthiordh här,   1.        1.
                                                             ___________________________
                                                 Summa               46.   28 1/2.   74 1/2.  97.


(Högra kanten:)
Nota Bene.
När desse grannar få
alla lijka deehl i giärdet och
hårfwor, bekommer hwardera
7 11/27 tunland åker, dhet är 5
tunland åhrligit uthsädhe,
och engh 10 lass.


_______________
1Fel för hårdwall