G2:16b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Medelbödha och Strandtorp i Bödha
             sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Stoora skogen på dhenne sijdhan
Eeke skogh.
Öster siöön.
Engh.
Medelböda.
Stoora skougen möther.
Engh.
Engh.
Engh.
Engh.
Strandtorp.
Stoora skogen möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.