G2:19a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Weedborma i Höghby sochn och Åkerbo häradh.
    Författad år 1683 af Peter Gedda och Peter Arosander.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Wedeborma.
Engh.
Eekeskough medh hassel iblandh.
Wedby eghor mötha.
Engh.
Frisk siöön.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.