G2:19b                Notarum explicatio.
                                                                                                   åker   engh
          Wedborma by                                                                tunland  lass.
     beståår aff crone hemman 3, alla ödhe och uthiordhar 21.
A.  Åkeren är aff sandjordh något mullblandat,
     men en stoor deehl är mycket swagh, till                                 24.
B.  Engen är een deehl hårdhwall, en deehl måssig engh, till                      79.
     Till byn är och något muhlbeete, skough, så och något
     fiske i friska siöön som kallas Träsket.

             Grannarna.
1.  Per Ersson, ödhe crone                                                      8 1/4.      20.
2.  Swen Nihlsson, ödhe crone                                                6 1/2.      15.
3.  Nihlz Persson Gulle, ödhe crone                                         5 1/4.      12.

           Uthjordher.
     Måns Swensson i Binderbeck, crone                                    7.          7.
     Anders Joensson i Wedby, crone ödhe                                             3/4.
     Håkan Hansson ibidem, crone                                                         3/4.
     Hindrich Swensson ibidem, crone ödhe                                            3/4.
     Joen Persson i Skrijketorp, crone ödhe                                          1 1/2.
     Nummero 3 uthi Högby                                                                2 1/4.
     Nummero 4 ibidem,                                                                        3/4.
     Anders Månsson i Sandby,                                                            3.
     Simon Ohlsson i Sandby,                                                               1 1/4.
     Erich Mattzsson ibidem,                                                                2.
     Johan Hindersson ibidem,                                                              1.
     Per Simsson ibidem,                                                                     1 1/4.
     Per Larsson ibidem,                                                                        1/2.
     Nihlz Persson i Flakeböhle, crone                                                 1 1/2.
     Mattz Persson ibidem,                                                                  1 1/2.
     Oloff Nihlsson i Linneberga,                                                          1 1/2.
     Per Ehrssons enckia i Döderwij, crone                                          1 1/2.
     Simon Joenssons enckia ibidem, crone                                          1.
     Oloff Skräddare i Löttorp, crone                                                   1 1/4.
     Oloff Knusson i Båcketorp, crone                                                    1/2.
     Per Nihlsson ibidem, crone                                                              1/2.
                                                                              ___________________
                                                                Summa               24.         79.

     Nota Bene.
     Så framt desse 3 grannar bekomma Måns
     Swenssons uthiord i Binnebek till sina hemman
     och warde lijka, kommer på hwardera 8 tunland
     åker eller 4 tunland åhrligt uthsäde, och engh 18 lass.
     Dhe öfrige engz uthjordar kunne lemnas allenast
     till Sandby och Binnebäck.