G2:20a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Flakeböle, Lindeberga och Norre Muncketorp
 i Höghby sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Skenwallz engh.
Ahlfwaret möther.
Skenwallz engh.
Lindeberga.
Ek och hassel skogh.
Flakeböle.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Skenwall.
Eek och hassel skogh.
Norremuncketorp.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.