G2:22(Rubrik:)
Geometrisk charta af Munckegårdh i Högby sochn och Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
               Deseriptio1.
                                                                                      åker.   engh.
     Munckegårdh är 1 cronehemman                          tunland.   lass.
     eenstakat.
A.  Hafwer åker aff swag sandjordh, till                           11.
B.  Engh, till                                                                                 12.
     Elliest är her till skarpt muhlbeete, lijtet
     skogh och fijske.

                  Åboen.
     Länzman Anders Malechiesson,                                 11.        12.

     Nota Bene.
     Löper på denne by åhrligit
     uthsädhe 6 1/2 tunland.


(Karttext:)
Munketorpz eghor mötha.
Bethes hage.
Eeke skough och nagot2 biörcke skogh iblandh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


________________
1Fel för descriptio.
2Fel för något.