G2:23b(Beskrivning:)
              Descriptio.                                giärde.  horfwor.  summa.  engh.
                                                              tunland.  tunland.  tunland.   lass.
Södher  Muncketorp crone hemman 2.
      Uthjordher 4.
A.  Åkeren beståår aff hwijt sandjordh, men
     en lijten deel något swartblandat, till                                   29 1/2.
B.  Några hårfwor som liggia odhe1 wedh siöön
     för dess obrukligheet skull aff bara flögh-
     sandh, till                                                                              3.
C.  Engen är en deehl hårdwall en deehl sken-
     wall, till                                                                                          30.
                                                                 _______________________
                                                                                                32.     30.
     Är till denne by nödhtorfftigh skough
     til weedhebrand och gierdzle, men fögha
     någon timberskogh, något muhlbete samt
     lijtet fiske i Östersiöön.

              Grannarna.
1.  Wästergårdhen, Staffan Ohlsson, crone             5.      5.     10.     7 1/2.
2.  Östergården, Jon Simsson, ödhe                       5.    2 1/2.  7 1/2.  7 1/2.

              Uthjordher.
     Nihlz Persson i Dödherwij, crone                       5.               5.      7 1/2.
     Nihlz Månsson ibidem, crone                             5.               5.      7 1/2.
     Simon Pärsson i Norre Muncketorp,                           2.      2.
     Anders Malachiesson som brukar Munckegårdh,         3.      3.
                                                                              __________________
                                                                Summa  20.  12 1/2.  32 1/2.  30.
     Nota Bene.
     Om desse hemmans eghor medh uthiorderna blifwer
     fördehlte till 2 1/2 crone hemman bekommer hwar
     heel 13 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe 6 1/2 tunland,
     Engh 12 lass, och hwar halft 6 1/2 tunland
     åker dhet är ahrlighit2 3 1/4, och engh 6 lass.
____________________
1Fel för ödhe.
2Fel för åhrlighit.