G2:24b



(Rubrik:)
Geometrisk charta af Weedhby i Höghby sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Haga.
Wedborma egor mötha.
Horen siöön.
Eek och hassel skogh.
Ahlfwaret.
Engh.
Eek och hassel skogh.
Löttorps eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.